Aparatura

Posiadane przez nas urzadzenia

Zakład Chemii Analitycznej jest w posiadaniu następującej aparatury:

  • Densytometr TLC Scanner 3 z oprogramowaniem winCATS firmy Camag
  • Linomat z oprogramowaniem winCATS firmy Camag.
  • Spektrofotometr UV-Vis z zewnętrznym oprogramowaniem podstawowym WinAspect Basic firmy firmy Analytik Jena AG
  • System do ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej UHPLC wyposażony w detektor UV-Vis z matrycą diodową oraz uniwersalny detektor wyładowań koronowych Corona CAD.