e-learning

Jak korzystać z platformy e-learningowej

STUDENCI kierunku FARMACJA

Należy wejść na stronę: elearning.sum.edu.pl  Postępować wg schematu:

  1. Zaloguj się: loginem do platformy elearningowej jest numer albumu poprzedzony literą "s" w połączeniu z domeną @365.su.edu.pl  Login i hasło są wspólne dla platformy elearningowej i Wirtualnej Uczelni. Instrukcja logowania znajduje się również na stronie głównej elearning.sum.edu.pl
  2. Wybierz kolejno: „Kursy”, "Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu", "Zakład Chemii Analitycznej" oraz "Chemia Analityczna I - Farmacja"
  3. Klikając na klucz wpisz kod dostępu:  ZCAF2018
  4. Wybierając tytuł odpowiedniego ćwiczenia wypełnij test jednokrotnego wyboru. Obowiązujące poszczególne grupy studenckie tematy ćwiczeń są umieszczone w harmonogramie, który znajduje się na stronie Zakładu Chemii Analitycznej. odpowiednio w zakładce Farmacja/Zajęcia dydaktyczne.

 

TEST MUSI BYĆ WYPEŁNIONY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ĆWICZENIA !!!!