e-learning

Jak korzystać z platformy e-learningowej

STUDENCI kierunku ANALITYKA MEDYCZNA  

Należy wejść na stronę: elearning.sum.edu.pl  Postępować wg schematu:

  1. Zaloguj się: loginem do platformy elearningowej jest numer albumu poprzedzony literą "s" w połączeniu z domeną @365.sum.edu.pl. Login i hasło są wspólne dla platformy elearningowej oraz Wirtualnej Uczelni.
  2. Wybierz kolejno: "Kursy", "Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu", "Zaklad Chemii Analitycznej", "Chemia Analityczna - Analityka Medyczna".
  3. Klikając na klucz wpisz kod dostępu:  ZCA2018
  4. Wybierając tytuł odpowiedniego ćwiczenia wypełnij test jednokrotnego wyboru. Obowiązujące poszczególne grupy studenckie tematy ćwiczeń są umieszczone w harmonogramie, który znajduje się na stronie Zakładu Chemii Analitycznej odpowiednio w zakładce Analityka Medyczna/Zajęcia dydaktyczne.

 

TEST MUSI BYĆ WYPEŁNIONY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ĆWICZENIA !!!!