WF - Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej-Zakład Chemii Analitycznej
Menu
Kontakt

Dane kontaktowe

Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec
tel.: 32 364 15 30
fax.: 32 364 15 43
Email: apyka@sum.edu.pl

Z działalności Koła

Z DZIAŁALNOŚCI STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO STN SUM

w Katowicach działającego przy Zakładzie Chemii Analitycznej w roku akademickim 2012/2013


 

Członkowie Koła Naukowego przy Zakładzie Chemii Analitycznej
zaprezentowali wyniki badań naukowych na następujących sympozjach naukowych o
zasięgu krajowym i międzynarodowym: 

I. VII SEMINARIUM NAUKOWE  „Aktualne Problemy Chemii Analitycznej” 17 maj 2013 rok,  Instytut Chemii, Katowice: 

  • Katarzyna Kasprzycka, Izabela Bajorek, Tobiasz Raczek, Małgorzata Dołowy, Alina Pyka. Zastosowanie równania Ościka do oceny właściwości lipofilowych wybranych związków organicznych. [P02]
  • Małgorzata Dołowy, Patrycja Piecha, Bogusława Moskal. Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej do oceny lipofilowości wybranych fitosteroli. [P03]
  • Małgorzata Dołowy, Marek Bielski, Magdalena Bałut, Maciej Bociek, Marta Dyć, Dominika Dąbek. Porównanie właściwości lipofilowych wybranych kwasów żółciowych wolnych oraz związanych z glicyną i tauryną. [P04] 

 

II. XVII euroAnalysis , 25-29  sierpnia 2013 roku , Warszawa, Uniwersytet Warszawski

K. Kulpińska-Kucia, A. Pyka, M. Dołowy. Validation thin layer chromatography for the determination of hydrocortisone acetate and lidocaine in pharmaceutical preparation.


III. Joint Meeting on Medicinal Chemistry, 30 czerwca do 04 lipca 2013 roku, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Joanna Maryszczak, Alina Pyka, Małgorzata Dołowy. Comparison of the detection and quantitative limits of hydrocortisone acetate in different chromatographic conditions in TLC.

 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRACACH NASZEGO KOŁA

w roku akademickim 2013/2014 

Opiekun Koła                                                                   Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej

dr Małgorzata Dołowy                                                                prof. dr hab. n. chem. Alina Pyka-Pająk