×

Dane kontaktowe

WNF - Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej-Zakład Chemii Analitycznej
Śląski Uniwersytet Medyczny

Ul.Jagiellońska 4
41-200 Sosnowiec

32 364 15 30 - Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej
tel. 32 364 15 60, 32 364 1692, 32 364 1534            fax 32 364 16 93


e-mail: zcha@sum.edu.pl