Koło Naukowe

Zapraszamy !!!

STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

 

Kierownik Jednostki: Prof. dr hab. Alina Pyka-Pająk

Opiekun: Dr Wioletta Parys

Adres: ul. Jagiellońska 4, 41-200 Sosnowiec

Kontakt : wparys@sum.edu.pl; apyka@sum.edu.pl 

 

KOŁO NAUKOWE

przy Zakładzie Chemii Analitycznej

 

Tematyka prac realizowanych przez członków Koła Naukowego dotyczy następujących zagadnień:

  • analizy związków biologicznie aktywnych techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej UHPLC z detekcją UV-Vis oraz CAD
  • wyznaczania  lipofilowości wybranych związków biologicznie aktywnych różnymi metodami
  • zastosowania TLC i densytometrii oraz spektrofotometrii do ilościowego oznaczania wybranych substancji leczniczych w ich preparatach farmaceutycznych

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W PRACACH KOŁA