Aktualności

Ogłoszenia bieżące dla studentów kierunku Analityka Medyczna

 Informacje dotyczące egzaminu z Chemii Analitycznejw roku akademickim 2023/2024 znajdują się w zakładce "Egzamin".

 

 

Uprzejmie informujemy, że wykłady, ćwiczenia laboratoryjne oraz seminaryjne z przedmiotu

Chemia analityczna

rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024,

zgodnie z zamieszczonymi harmonogramami,

od dnia 26 lutego 2024.

 

 

 EGZAMIN

POPRAWKOWY (termin I i II)

Z PRZEDMIOTU CHEMIA ANALITYCZNA

kierunek: Analityka medyczna, I rok

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Chemia analityczna odbędzie się w sali nr 2.22 przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu w następującym terminie

  • 4 września 2023 o godz. 10.00 ( I termin poprawkowy)

  • 11 września 2023 o godz. 10.00 (II termin poprawkowy)

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w tym terminie jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru zawierający 50 pytań odbędzie się na tabletach z wykorzystaniem platformy egzaminacyjnej E-Tester SUM.

Całkowity czas egzaminu to 60 minut (bez limitu czasowego na pojedyncze pytanie i z możliwością powrotu do poprzedniego pytania).

Egzamin będzie obejmował zakres materiału prezentowany w ramach wykładów, a także seminarium tj. krótkie zadania obliczeniowe oraz ćwiczeń laboratoryjnych (zasady danych oznaczeń miareczkowych i wagowych).

Prosimy o wcześniejsze przybycie na egzamin tj. około 15 minut przed wyznaczoną godziną.

 

WAŻNE: Na egzaminie przydatny będzie kalkulator z funkcją obliczania logarytmów (log) i długopis (do obliczania zadań rachunkowych).

 

Warunkiem zdania egzaminu będzie osiągnięcie 70% poprawnych odpowiedzi.

Wyniki egzaminu dostępne będą w Wirtualnym Dziekanacie.

 

W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt: mdolowy@sum.edu.pl, mdolowy@365.sum.edu.pl

 

dr hab. Małgorzata Dołowy

Zakład Chemii Analitycznej WNF SUM w Sosnowcu

 

 

 

EGZAMIN I termin

kierunek: Analityka Medyczna, I rok

Z PRZEDMIOTU CHEMIA ANALITYCZNA

(27 czerwca 2023)

 

Egzamin przedmiotowy odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 w sali nr 2.22 przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu z podziałem na 2 grupy, w następujących godzinach:

 

  • 8.30-9.30 (grupa 15L i 15M)

  • 9.45-10.45 (grupa 16L i 16M)

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w tym terminie jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru zawierający 50 pytań odbędzie się na tabletach z wykorzystaniem platformy egzaminacyjnej E-Tester SUM.

Całkowity czas egzaminu to 60 minut (bez limitu czasowego na pojedyncze pytanie i z możliwością powrotu do poprzedniego pytania).

Egzamin będzie obejmował zakres materiału prezentowany w ramach wykładów, a także seminarium tj. krótkie zadania obliczeniowe oraz ćwiczeń laboratoryjnych (zasady danych oznaczeń miareczkowych i wagowych).

Prosimy o wcześniejsze przybycie na egzamin tj. około 15-20 minut przed wyznaczoną godziną.

WAŻNE: Na egzaminie przydatny będzie kalkulator z funkcją obliczania logarytmów (log) i długopis (do obliczania zadań rachunkowych).

Warunkiem zdania egzaminu będzie osiągnięcie 70% poprawnych odpowiedzi.

Wyniki egzaminu dostępne będą w Wirtualnym Dziekanacie.

 

 

dr hab. Małgorzata Dołowy

Zakład Chemii Analitycznej WNF SUM w Sosnowcu

 

 

 

 

 

Wykłady z chemii analitycznej rozpoczną się  27 lutego 2023 r. na platformie MS Teams zgodnie z harmonogramem podanym przez Dziekanat WNF.
Seminaria i ćwiczenia z dniem 2 marca i 3 marca 2023 r. zgodnie z harmonogramem podanym przez Dziekanat WNF.

 

Zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Chemia Analityczna dla studentów I roku kierunku Analityka Medyczna odbywać się będą w II semestrze roku akademickiego 2022/2023. Wszelkie stosowne informacje i ogłoszenia ukażą się dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu poprawkowego z przedmiotu Chemia Analityczna I znajdują się w Zakładce "Analityka Medyczna"/Egzamin

 

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczna I znajdują się w Zakładce "Analityka Medyczna"/Egzamin

 

 

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Chemia Analityczna dla kierunku Analityka Medyczna rozpoczną się odpowiednio:  wykłady od 21 lutego 2022 r., zajęcia seminaryjne od 24 lutego 2022 r., natomiast zajęcia laboratoryjne od 1 marca 2022 r. zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych.

 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY Z CHEMII ANALITYCZNEJ 2021

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Chemia Analityczna w formie zdalnej na platformie egzaminacyjnej E-Tester (https://etester.sum.edu.pl) przewiedziany jest w godz. 10.00-11.00 w dniach: 01 września 2021 (I termin poprawkowy) oraz 06 września 2021 (II termin poprawkowy).

Osoby zainteresowane udziałem w egzaminie poprawkowym uprzejmie proszone są o pilny kontakt z egzaminatorem dr hab. Małgorzatą Dołowy mdolowy@sum.edu.pl, mdolowy@365.sum.edu.pl) w sprawie szczegółów egzaminu, w tym hasła dostępu do egzaminu przewidzianego w ww. terminach.

Zgodnie z regulaminem zajęć do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie z przedmiotu.

 

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU CHEMIA ANALITYCZNA 2021

 

Egzamin w postaci testu jednokrotnego wyboru odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 (czwartek) w godzinach 10.00-11.00 na platformie egzaminacyjnej E-Tester (https://etester.sum.edu.pl).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.

Egzamin w formie testu zawierającego 50 pytań (całkowity czas to 60 minut) z możliwością powrotu do poprzedniego pytania dostępny będzie pod nazwą Egzamin Chemia Analityczna 2021.

Hasło dostępu do egzaminu zostanie wcześniej przesłane przez egzaminatora do każdego uczestnika egzaminu na adres e-mail w domenie @365.sum.edu.pl

Egzamin będzie obejmował zakres materiału prezentowany w ramach wykładów, a także seminarium tj. krótkie zadania obliczeniowe oraz ćwiczeń laboratoryjnych (zasady oznaczeń).

Na egzaminie przydatny będzie kalkulator z funkcją obliczania logarytmów (log), długopis oraz kartka papieru do celów obliczeniowych (zadań rachunkowych).

Zgodnie z regulaminem zajęć przy ustalaniu oceny z egzaminu obowiązywać będzie następująca skala ocen:

-bardzo dobry (5,0): 93-100% poprawnych odpowiedzi

-ponad dobry (4,5): 85-92% poprawnych odpowiedzi

-dobry (4,0): 77-84% poprawnych odpowiedzi

-dość dobry (3,5): 69-76% poprawnych odpowiedzi

-dostateczny (3,0): 60-68% poprawnych odpowiedzi

-niedostateczny (2,0): < 60% poprawnych odpowiedzi.

 

 

Informujemy, że wykłady z przedmiotu Chemia Analityczna w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 rozpoczną się 22 lutego 2021. Natomiast zajęcia seminaryjne oraz laboratoria z tego przedmiotu rozpoczną się 2 marca 2021 według harmonogramu dostarczonego przez Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych.

 

 

 

Informujemy iż od bieżącego tygodnia na platformie e-learningowej będą się ukazywać sprawdziany z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu 'Chemia Analityczna'. Sprawdziany te są obowiązkowe. Sprawdzian z 'Alkacymetrii' będzie aktywny na platformie e-learningowej w terminie od 31 marca do 4 kwietnia 2020. Sprawdziany z kolejnych tematów będą się ukazywać sukcesywnie, a informacja o terminie ich aktywności będzie się ukazywać na stronie Zakładu Chemii Analitycznej.

 

Informujemy, że wykłady z przedmiotu Chemia Analityczna  rozpoczną się w pierwszym tygodniu semestru letniego wg harmonogramu dostarczonego przez Dziekanat.

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Chemia Analityczna rozpoczną się 24 lutego 2020 (poniedziałek). Ćwiczenia seminaryjne rozpoczną się 9 marca 2020 (poniedziałek).

Tematyka zajęć z przedmiotu Chemia Analityczna oraz harmonogramy ćwiczeń seminaryjnych i laboratoryjnych, znajdują się na stronie internetowej Zakładu Chemii Analitycznej w zakładce Analityka Medyczna/Zajęcia dydaktyczne.

 

 

Kierownik przedmiotu

dr hab. Małgorzata Dołowy