Aktualności

Ogłoszenia bieżące dla studentów kierunku Analityka Medyczna

 

Informujemy iż od bieżącego tygodnia na platformie e-learningowej będą się ukazywać sprawdziany z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu 'Chemia Analityczna'. Sprawdziany te są obowiązkowe. Sprawdzian z 'Alkacymetrii' będzie aktywny na platformie e-learningowej w terminie od 31 marca do 4 kwietnia 2020. Sprawdziany z kolejnych tematów będą się ukazywać sukcesywnie, a informacja o terminie ich aktywności będzie się ukazywać na stronie Zakładu Chemii Analitycznej.

 

Informujemy, że wykłady z przedmiotu Chemia Analityczna  rozpoczną się w pierwszym tygodniu semestru letniego wg harmonogramu dostarczonego przez Dziekanat.

Ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Chemia Analityczna rozpoczną się 24 lutego 2020 (poniedziałek). Ćwiczenia seminaryjne rozpoczną się 9 marca 2020 (poniedziałek).

Tematyka zajęć z przedmiotu Chemia Analityczna oraz harmonogramy ćwiczeń seminaryjnych i laboratoryjnych, znajdują się na stronie internetowej Zakładu Chemii Analitycznej w zakładce Analityka Medyczna/Zajęcia dydaktyczne.

 

 

Kierownik przedmiotu

dr hab. Małgorzata Dołowy