Aktualności

Ogłoszenia bieżące dla studentów kierunku Farmacja

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU "CHEMIA ANALITYCZNA I" – I TERMIN

Szanowni Państwo,
Studenci I roku kierunku farmacja,

Informuję, że pisemny testowy egzamin z przedmiotu „Chemia Analityczna I” odbędzie się w dniu 15 czerwca br. (poniedziałek) w godzinach 11:00 – 12:00  na platformie e-Tester (https://etester.sum.edu.pl/student).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu "Chemia analityczna I" jest uzyskanie zaliczenia zarówno z ćwiczeń seminaryjnych, jak i z ćwiczeń laboratoryjnych.

Test zawiera 50 pytań; czas 60 minut; nie można się wracać do poprzedniego pytania. Należy przygotować kartkę, długopis i kalkulator (wśród pytań będą również zadania rachunkowe).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią zarządzenia JM Rektora nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 roku dotyczącego zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w SUM, w bieżącym roku akademickim.

Jednocześnie przypominam, że obowiązuje Państwa Regulamin zajęć, który opisuje kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu „Chemia Analityczna I” w bieżącym roku akademickim. Zgodnie z Regulaminem stosuje się do egzaminu poniższą skalę ocen:

1)    bardzo dobry (5,0): 92,1-100% poprawnych odpowiedzi
2)    ponad dobry (4,5): 84,1-92,0% poprawnych odpowiedzi
3)    dobry (4,0): 76,1-84,0% poprawnych odpowiedzi
4)    dość dobry (3,5): 68,1-76,0% poprawnych odpowiedzi
5)    dostateczny (3,0): 60-68% poprawnych odpowiedzi
6)    niedostateczny (2,0): < 60% poprawnych odpowiedzi.

Do każdego z Państwa został wysłany e-mail (w domenie @365.sum.edu.pl) z powyższą treścią wraz z podanym hasłem dostępowym do egzaminu.

 


Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Alina Pyka-Pająk

 

 

Egzamin z przedmiotu "Chemia Analityczna I” - METODY ELEKTROANALITYCZNE

Szanowni Państwo,
Studenci I roku kierunku farmacja, którzy zdają wyłącznie "metody elektroanalityczne"

Informuję, że pisemny testowy egzamin z metod elektroanalitycznych w ramach przedmiotu "Chemia Analityczna I” odbędzie się w dniu 15 czerwca br. (poniedziałek) w godzinach 11:00 – 11:30 na platformie e-Tester (https://etester.sum.edu.pl/student).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu "Chemia analityczna I" jest uzyskanie zaliczenia zarówno z ćwiczeń seminaryjnych, jak i z ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin dostępny będzie pod nazwą: "Chemia Analityczna I – metody elektroanalityczne 15 czerwiec 2020”.
Test zawiera 25 pytań; czas 30 minut, nie można się wracać do poprzedniego pytania. Należy przygotować kartkę, długopis i kalkulator (wśród pytań będą również zadania rachunkowe).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią zarządzenia JM Rektora nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 roku dotyczącego zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w SUM, w bieżącym roku akademickim.

Jednocześnie przypominam, że obowiązuje Państwa Regulamin zajęć, który opisuje kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu „Chemia Analityczna I” w bieżącym roku akademickim. Zgodnie z Regulaminem stosuje się do egzaminu poniższą skalę ocen:

1)    bardzo dobry (5,0): 92,1-100% poprawnych odpowiedzi
2)    ponad dobry (4,5): 84,1-92,0% poprawnych odpowiedzi
3)    dobry (4,0): 76,1-84,0% poprawnych odpowiedzi
4)    dość dobry (3,5): 68,1-76,0% poprawnych odpowiedzi
5)    dostateczny (3,0): 60-68% poprawnych odpowiedzi
6)    niedostateczny (2,0): < 60% poprawnych odpowiedzi.

Do każdego z Państwa został wysłany e-mail (w domenie @365.sum.edu.pl) z powyższą treścią wraz z podanym hasłem dostępowym do egzaminu.

 


Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Alina Pyka-Pająk

 

 

 

 

Informujemy iż od bieżącego tygodnia na platformie e-learningowej będą się ukazywać sprawdziany z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu 'Chemia Analityczna I'. Sprawdziany te są obowiązkowe. Sprawdziany z 'Alkacymetrii' i 'Redoksymetrii' będą aktywne na platformie e-learningowej w terminie od 31 marca do 4 kwietnia 2020. Sprawdziany z kolejnych tematów będą się ukazywać sukcesywnie, a informacja o terminie ich aktywności będzie się ukazywać na stronie Zakładu Chemii Analitycznej.

Informujemy, że zajęcia laboratoryjne dla studentów kierunku Farmacja rozpoczną się 5 marca 2020 r wg harmonogramu, który mozna znaleźć w zakładce Farmacja/Zajęcia dydaktyczne.

 

Informujemy, że wykłady z przedmiotu Chemia Analityczna I rozpoczną się 24 lutego (poniedziałek) o godz. 11.00 w auli Kampusu B przy ul. Jedności 8. Kolejne wykłady są planowane na 2 marca, 9 marca, 16 marca, 23 marca, 30 marca oraz 6 kwietnia i  będą się odbywały zgodnie z harmonogramem zajęć tzn.  od 10.15 do 12.30.

Ćwiczenia seminaryjne rozpoczną się 9 marca 2020 według harmonogramu dostarczonego przez Dziekanat.

 

TUTAJ znajdują się listy osób przystępujących do I terminu egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczna w dniach 17 i 18 czerwca 2019. Harmonogram przedstawia stan na dzień 12 czerwca na godz. 9.00. Grupa "pozostali" to wszystkie osoby, które uzyskają zaliczenie w terminie od 12.06 godz. 9.00 do 18.06 godz.11.00.

Studenci zdający egzamin jedynie z części "Metody elektroanalityczne" proszeni są o zgłoszenie się na egzamin w dniu 17 czerwca br. o godz. 8.30.

 

 

Egzamin z przedmiotu Chemia Analityczna I odbędzie się w dniach 17 i 18 czerwca br w sali wykładowej na ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu według grafiku przedstawionego w załączonej tabeli (tabela zostanie umieszczona na stronie po zakończeniu zajęć dydaktycznych). Na egzamin należy przynieść kalkulator i długopis.

 

 

Informujemy, że wykłady z przedmiotu Chemia Analityczna I dla studentów kierunku Farmacja rozpoczną się 25 lutego br. o godz. 13.45 w auli Kampusu B budynku przy ul. Jedności 8. Kolejne wykłady planowane są 11, 18, 25 marzec i 1 kwiecień.

Tematyka zajęć z przedmiotu Chemia Analityczna I oraz harmonogramy ćwiczeń seminaryjnych i laboratoryjnych, znajdują się na stronie internetowej Zakładu Chemii Analitycznej w zakładce Farmacja/Zajęcia dydaktyczne.

 

Informujemy, że wykłady z przedmiotu Chemia Analityczna I w semestrze I dla studentów I roku kierunku Farmacja rozpoczną się 3 października (środa) w auli budynku przy ul. Jedności 8.

 

 

 

Kierownik przedmiotu

prof. dr hab. Alina Pyka-Pająk