Aktualności

Ogłoszenia bieżące dla studentów kierunku Farmacja

Wszystkie zajęcia z przedmiotu Chemia Analityczna I dla studentów I roku kierunku Farmacja

rozpoczną się 26 lutego 2024 r zgodnie z harmonogramem

dostarczonym przez Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych.

 

Informacje dotyczące I terminu egzaminu poprawkowego

Informacje dotyczące I terminu egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczna I

Podział na grupy - egzamin czerwiec 2023

 

 

Informujemy, że wykłady z przedmiotu Chemia Analityczna I dla studentów I roku kierunku Farmacja rozpoczną się 27 lutego 2023 r. na platformie TEAMS, natomiast zajęcia semiaryjne oraz laboratoryjne rozpoczna się odpowiednio 28 lutego oraz 1 marca 2023 r. wg harmonogramu dostarczonego przez Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych.

 

Zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Chemia Analityczna I dla studentów I roku kierunku Farmacja odbywać się będą w II semestrze roku akademickiego 2022/2023. Wszelkie stosowne informacje i ogłoszenia ukażą się dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Szanowni Państwo,
Studenci I roku kierunku farmacja,

Egzamin poprawkowy (I termin egzaminu poprawkowego)

odbędzie się 7 września br (środa)

o godz. 11-tej. Egzamin będzie przeprowadzony  na platformie

e-Tester (https://etester.sum.edu.pl).

Logowanie do platformy e-tester następuje poprzez login i hasło

w domenie @365.sum.edu.pl.


Miejsce egzaminu: Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4, sala 2.22.

Na egzamin z zgodnie  z REGULAMINEM PRZEPROWADZANIA

EGZAMINÓW/ZALICZEŃ  TESTOWYCH  W FORMIE PISEMNEJ

- ELEKTRONICZNEJ § 2 pkt 2 'Student powinien się zgłosić na

egzamin/zaliczenie nie później niż 20 minut przed jego

rozpoczęciem.'


Test zawiera 50 pytań; czas 60 minut; można się wracać do

poprzedniego pytania.Należy przygotować długopis i kalkulator

(wśród pytań będą również zadania rachunkowe). Kartki na

brudnopis będą dostępne na egzaminie.

Jednocześnie przypominam, że obowiązuje Państwa Regulamin

zajęć, który opisuje kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu

„Chemia Analityczna I" w bieżącym roku akademickim.

Zgodnie z Regulaminem stosuje się do egzaminu poniższą skalę

ocen:

a) Ocena dostateczny (3) - nie mniej niż 70% prawidłowych 

odpowiedzi,
b) Ocena dość dobry (3+) - nie mniej niż 75% prawidłowych 

odpowiedzi,
c) Ocena dobry (4)       - nie mniej niż 80% prawidłowych

 odpowiedzi,
d) Ocena ponad dobry (4+) - nie mniej niż 85% prawidłowych 

odpowiedzi,
e) Ocena bardzo dobry (5) - nie mniej niż 90% prawidłowych 

odpowiedzi

Ponadto w/w informacje będą umieszczone również na stronie

internetowejZakładu Chemii Analitycznej.

Kierownik przedmiotu,
Prof. dr hab. Alina Pyka-Pająk

 

 

 

Informuję, że egzamin poprawkowy (I termin)

odbędzie się 7 września br (środa) o godz. 11-tej
na platformie e-Tester.

Miejsce egzaminu: Sosnowiec, ul. Jagiellońska 4.

Drugi termin egzaminu poprawkowego zaplanowano 

na 14 września br (forma egzaminu - ustna)

- szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.

Kierownik przedmiotu
Prof. dr hab. n. chem. Alina Pyka-Pająk

 

 


Informuję, że pisemny testowy egzamin z przedmiotu

„Chemia Analityczna I" odbędzie się w dniach  20 i 21  

czerwca 2022 r. (poniedziałek, wtorek) w Sosnowcu na

ul. Jagiellońskiej 4 w Sali wykładowej 1.64. Egzamin

będzie przeprowadzony  na platformie e-Tester

(https://etester.sum.edu.pl).  

 

Logowanie do platformy e-tester następuje poprzez login

i hasło w domenie @365.sum.edu.pl.

 

Na egzamin przystępujecie Państwo zgodnie z podziałem na grupy:

 

Grupa A – 20 czerwiec, egzamin od 9.30 do 10.30

Grupa B - 20 czerwiec, egzamin od 10.45 do 11.45

Grupa C - 20 czerwiec, egzamin od 12.00 do 13.00

Grupa D - 21 czerwiec, egzamin od 10.00 do 11.00

Grupa E - 21 czerwiec, egzamin od 11.30 do 12.30

Powyższe linki są aktywne i można sprawdzić numery indeksów studentów

przypisanych do poszczególnych grup.

 

Przed egzaminem należy się zapoznać z Regulaminem przeprowadzania egzaminów

/zaliczeń testowych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

- Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2022 z dnia 01.02.2022 r.

 Na egzamin z zgodnie  z powyższym REGULAMINEM ( § 2 pkt 1 )

„Student powinien się zgłosić na egzamin/zaliczenie nie później niż

20 minut przed jego rozpoczęciem.”

 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu "Chemia analityczna I"

jest uzyskanie zaliczenia zarówno z ćwiczeń seminaryjnych,

jak i z ćwiczeń laboratoryjnych.

Test zawiera 50 pytań; czas 60 minut; można się wracać do

poprzedniego pytania. Należy przygotować długopis i kalkulator

(wśród pytań będą również zadania rachunkowe). Kartki na brudnopis będą dostępne na egzaminie.

Jednocześnie przypominam, że obowiązuje Państwa Regulamin zajęć,

który opisuje kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu „Chemia Analityczna I"

w bieżącym roku akademickim. Zgodnie z Regulaminem stosuje się do egzaminu

poniższą skalę ocen:

a) Ocena dostateczny (3) - nie mniej niż 70% prawidłowych odpowiedzi,
b) Ocena dość dobry (3+) - nie mniej niż 75% prawidłowych odpowiedzi,

c) Ocena dobry (4) - nie mniej niż 80% prawidłowych odpowiedzi,
d) Ocena ponad dobry (4+) - nie mniej niż 85% prawidłowych odpowiedzi,
e) Ocena bardzo dobry (5) - nie mniej niż 90% prawidłowych odpowiedzi


 Kierownik przedmiotu

Prof. dr hab. Alina Pyka-Pająk

 

 

 

 

 

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Chemia Analityczna I dla studentów I roku kierunku Farmacja rozpoczną się 21 lutego 2022 r. zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych.

 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY Z PRZEDMIOTU CHEMIA ANALITYCZNA I

Dwa kolejne terminy egzaminu poprawkowego z przedmiotu Chemia Analityczna I przewidziane są na 1 września 2021 r (I termin) oraz 9 września 2021 r (II termin). Informacji dotyczących szczegółów egzaminu udziela Kierownik przedmiotu prof. Alina Pyka-Pająk (apyka@sum.edu.pl). Osoby zainteresowane proszone są o pilny kontakt!!!!

 

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU CHEMIA ANALITYCZNA I

 

Informuję, że pisemny testowy egzamin z przedmiotu „Chemia Analityczna I” odbędzie się w dniu 14 czerwca br. (poniedziałek) w godzinach 10:15 – 11:15 (na platformie e-Tester (https://etester.sum.edu.pl).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu 'Chemia analityczna I' jest uzyskanie zaliczenia zarówno z ćwiczeń seminaryjnych, jak i z ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin dostępny będzie pod nazwą: „Chemia Analityczna I –14 czerwiec 2021”.

Test zawiera 50 pytań; czas 60 minut; można się wracać do poprzedniego pytania. Należy przygotować kartkę, długopis i kalkulator (wśród pytań będą również zadania rachunkowe).

Jednocześnie przypominam, że obowiązuje Państwa Regulamin zajęć, który opisuje kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu „Chemia Analityczna I” w bieżącym roku akademickim. Zgodnie z Regulaminem stosuje się do egzaminu poniższą skalę ocen:

 

bardzo dobry (5,0): 94,1-100%  poprawnych odpowiedzi

 ponad dobry (4,5): 88,1-94,0%  poprawnych odpowiedzi

dobry (4,0): 82,1-88,0% poprawnych odpowiedzi

 dość dobry (3,5): 76,1-82,0% poprawnych odpowiedzi

dostateczny (3,0): 70,0-76,0% poprawnych odpowiedzi

niedostateczny (2,0): < 70% poprawnych odpowiedzi.

 

Do każdego z Państwa został wysłany e-mail (w domenie @365.sum.edu.pl) z powyższą treścią wraz z podanym hasłem dostępowym do egzaminu.

 

 

 

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU CHEMIA ANALITYCZNA I

dla studentów I roku kierunku farmacja

 Egzamin z przedmiotu Chemia Analityczna I planowany jest na 14 i 15 czerwca 2021. Egzamin odbędzie się w sali wykładowej na ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu.

 

Informujemy, że wykłady z przedmiotu Chemia Analityczna I w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 rozpoczną się 22 lutego 2021, natomiast zajęcia laboratoryjne oraz seminaryjne z tego przedmiotu rozpoczną się odpowiednio 10 marca 2021 (laboratoria) oraz 16 marca 2021 (seminaria). Wszystkie zajęcia odbywać się będą według harmonogramu dostarczonego przez Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych.

 

 

 

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU "CHEMIA ANALITYCZNA I" – I TERMIN

Szanowni Państwo,
Studenci I roku kierunku farmacja,

Informuję, że pisemny testowy egzamin z przedmiotu „Chemia Analityczna I” odbędzie się w dniu 15 czerwca br. (poniedziałek) w godzinach 11:00 – 12:00  na platformie e-Tester (https://etester.sum.edu.pl/student).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu "Chemia analityczna I" jest uzyskanie zaliczenia zarówno z ćwiczeń seminaryjnych, jak i z ćwiczeń laboratoryjnych.

Test zawiera 50 pytań; czas 60 minut; nie można się wracać do poprzedniego pytania. Należy przygotować kartkę, długopis i kalkulator (wśród pytań będą również zadania rachunkowe).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią zarządzenia JM Rektora nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 roku dotyczącego zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w SUM, w bieżącym roku akademickim.

Jednocześnie przypominam, że obowiązuje Państwa Regulamin zajęć, który opisuje kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu „Chemia Analityczna I” w bieżącym roku akademickim. Zgodnie z Regulaminem stosuje się do egzaminu poniższą skalę ocen:

1)    bardzo dobry (5,0): 92,1-100% poprawnych odpowiedzi
2)    ponad dobry (4,5): 84,1-92,0% poprawnych odpowiedzi
3)    dobry (4,0): 76,1-84,0% poprawnych odpowiedzi
4)    dość dobry (3,5): 68,1-76,0% poprawnych odpowiedzi
5)    dostateczny (3,0): 60-68% poprawnych odpowiedzi
6)    niedostateczny (2,0): < 60% poprawnych odpowiedzi.

Do każdego z Państwa został wysłany e-mail (w domenie @365.sum.edu.pl) z powyższą treścią wraz z podanym hasłem dostępowym do egzaminu.

 


Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Alina Pyka-Pająk

 

 

Egzamin z przedmiotu "Chemia Analityczna I” - METODY ELEKTROANALITYCZNE

Szanowni Państwo,
Studenci I roku kierunku farmacja, którzy zdają wyłącznie "metody elektroanalityczne"

Informuję, że pisemny testowy egzamin z metod elektroanalitycznych w ramach przedmiotu "Chemia Analityczna I” odbędzie się w dniu 15 czerwca br. (poniedziałek) w godzinach 11:00 – 11:30 na platformie e-Tester (https://etester.sum.edu.pl/student).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu "Chemia analityczna I" jest uzyskanie zaliczenia zarówno z ćwiczeń seminaryjnych, jak i z ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin dostępny będzie pod nazwą: "Chemia Analityczna I – metody elektroanalityczne 15 czerwiec 2020”.
Test zawiera 25 pytań; czas 30 minut, nie można się wracać do poprzedniego pytania. Należy przygotować kartkę, długopis i kalkulator (wśród pytań będą również zadania rachunkowe).

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią zarządzenia JM Rektora nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 roku dotyczącego zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w SUM, w bieżącym roku akademickim.

Jednocześnie przypominam, że obowiązuje Państwa Regulamin zajęć, który opisuje kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu „Chemia Analityczna I” w bieżącym roku akademickim. Zgodnie z Regulaminem stosuje się do egzaminu poniższą skalę ocen:

1)    bardzo dobry (5,0): 92,1-100% poprawnych odpowiedzi
2)    ponad dobry (4,5): 84,1-92,0% poprawnych odpowiedzi
3)    dobry (4,0): 76,1-84,0% poprawnych odpowiedzi
4)    dość dobry (3,5): 68,1-76,0% poprawnych odpowiedzi
5)    dostateczny (3,0): 60-68% poprawnych odpowiedzi
6)    niedostateczny (2,0): < 60% poprawnych odpowiedzi.

Do każdego z Państwa został wysłany e-mail (w domenie @365.sum.edu.pl) z powyższą treścią wraz z podanym hasłem dostępowym do egzaminu.

 


Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Alina Pyka-Pająk

 

 

 

 

Informujemy iż od bieżącego tygodnia na platformie e-learningowej będą się ukazywać sprawdziany z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu 'Chemia Analityczna I'. Sprawdziany te są obowiązkowe. Sprawdziany z 'Alkacymetrii' i 'Redoksymetrii' będą aktywne na platformie e-learningowej w terminie od 31 marca do 4 kwietnia 2020. Sprawdziany z kolejnych tematów będą się ukazywać sukcesywnie, a informacja o terminie ich aktywności będzie się ukazywać na stronie Zakładu Chemii Analitycznej.

Informujemy, że zajęcia laboratoryjne dla studentów kierunku Farmacja rozpoczną się 5 marca 2020 r wg harmonogramu, który mozna znaleźć w zakładce Farmacja/Zajęcia dydaktyczne.

 

Informujemy, że wykłady z przedmiotu Chemia Analityczna I rozpoczną się 24 lutego (poniedziałek) o godz. 11.00 w auli Kampusu B przy ul. Jedności 8. Kolejne wykłady są planowane na 2 marca, 9 marca, 16 marca, 23 marca, 30 marca oraz 6 kwietnia i  będą się odbywały zgodnie z harmonogramem zajęć tzn.  od 10.15 do 12.30.

Ćwiczenia seminaryjne rozpoczną się 9 marca 2020 według harmonogramu dostarczonego przez Dziekanat.

 

TUTAJ znajdują się listy osób przystępujących do I terminu egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczna w dniach 17 i 18 czerwca 2019. Harmonogram przedstawia stan na dzień 12 czerwca na godz. 9.00. Grupa "pozostali" to wszystkie osoby, które uzyskają zaliczenie w terminie od 12.06 godz. 9.00 do 18.06 godz.11.00.

Studenci zdający egzamin jedynie z części "Metody elektroanalityczne" proszeni są o zgłoszenie się na egzamin w dniu 17 czerwca br. o godz. 8.30.

 

 

Egzamin z przedmiotu Chemia Analityczna I odbędzie się w dniach 17 i 18 czerwca br w sali wykładowej na ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu według grafiku przedstawionego w załączonej tabeli (tabela zostanie umieszczona na stronie po zakończeniu zajęć dydaktycznych). Na egzamin należy przynieść kalkulator i długopis.

 

 

Informujemy, że wykłady z przedmiotu Chemia Analityczna I dla studentów kierunku Farmacja rozpoczną się 25 lutego br. o godz. 13.45 w auli Kampusu B budynku przy ul. Jedności 8. Kolejne wykłady planowane są 11, 18, 25 marzec i 1 kwiecień.

Tematyka zajęć z przedmiotu Chemia Analityczna I oraz harmonogramy ćwiczeń seminaryjnych i laboratoryjnych, znajdują się na stronie internetowej Zakładu Chemii Analitycznej w zakładce Farmacja/Zajęcia dydaktyczne.

 

Informujemy, że wykłady z przedmiotu Chemia Analityczna I w semestrze I dla studentów I roku kierunku Farmacja rozpoczną się 3 października (środa) w auli budynku przy ul. Jedności 8.

 

 

 

Kierownik przedmiotu

prof. dr hab. Alina Pyka-Pająk