O nas

Informacje o Zakładzie

Działalność naukowo-badawcza


 
Nasza praca naukowa obejmuje następujące kierunki badawcze:

  • Optymalizację warunków rozdziału związków biologicznie aktywnych techniką chromatografii cieczowej
  • Zastosowanie nowych odczynników wywołujących różne klasy związków organicznych, w tym biologicznie aktywnych rozdzielanych techniką chromatografii cienkowarstwowej
  • Zastosowanie wybranych deskryptorów strukturalnych w analizie QSRR, QSAR, QSPR związków biologicznie czynnych;
  • Badanie lipofilowości wybranych związków o właściwościach biomedycznych
  • Chromatograficzne badanie chemicznej trwałości wybranych leków
  • Densytometryczna i spektrodensytometryczna ocena czystości i zanieczyszczeń występujących w lekach.
  • Zastosowanie TLC i densytometrii do ilościowego oznaczania wybranych leków.

Wyżej wymienione zagadnienia związane są z problematyką z zakresu chemii analitycznej. W zakresie tej problematyki realizowane są w Zakładzie prace magisterskie. Ścisły związek z realizowanym przez Zakład przedmiotem o nazwie Chemia Analityczna posiadają badania prowadzone z wykorzystaniem techniki chromatografii cieczowej (HPLC i TLC).

 

Działalność dydaktyczna Zakładu

 

Zakład realizuje zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

  • Chemia Analityczna I  (kierunek Farmacja i Analityka Medyczna – jednolite studia magisterskie)
  • Chemia Analityczna (kierunek Analityka Medyczna – jednolite studia magisterskie)
  • Ćwiczenia specjalizacyjne – chromatografia cienkowarstwowa i spektrofotometria, w zastosowaniu do badania związków biologicznie czynnych, dla studentów V roku kierunku farmacja i kierunku analityka medyczna