Zajęcia dydaktyczne

Informacje dotyczące zajęć dydaktycznych dla studentów I roku kierunku Analityka Medyczna w roku akademickim 2019/20

   

    Regulamin zajęć z przedmiotu Chemia Analityczna

 

Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych w roku akademickim 2019/20

 

Harmonogram ćwiczeń seminaryjnych w roku akademickim 2019/20

 

Zagadnienia do ćwiczeń laboratoryjnych i seminaryjnych

 

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

 

Zadania rachunkowe