Pracownicy

Skład osobowy Zakładu Chemii Analitycznej

Prof. dr hab. n. chem. Alina Pyka - Pająk - kierownik Zakładu, p.1.57,  tel. 32 364 15 30 apyka@sum.edu.pl

Dr hab. n. farm. Małgorzata Dołowy - adiunkt, p.1.58,  tel. 32 364 16 92  mdolowy@sum.edu.pl

Dr n. chem. Katarzyna Bober-Majnusz - adiunkt, p.1.54,  tel. 32 364 15 34  bober@sum.edu.pl

Dr n. biol. Grażyna Janikowska - adiunkt, p.1.56  tel. 32 364 15 60  gjanikowska@sum.edu.pl

Dr n. farm. Wioletta Parys - adiunkt, p.1.54,  tel. 32 364 15 34  wparys@sum.edu.pl

Dr n. med. Ewa Kurzeja - adiunkt, p.1.56,  tel. 32 364 15 60  ekurzeja@sum.edu.pl

Mgr inż. Edyta Turek - starszy technik, p.1.56,   tel. 32 364 15 60   eturek@sum.edu.pl

Na zdjęciu od lewej: dr Ewa Kurzeja, dr Wioletta Parys, mgr Danuta Gurak, prof. Alina Pyka - Pająk,

dr Katarzyna Bober-Majnusz, dr hab. Małgorzata Dołowy, dr Grażyna Janikowska.