Pracownicy

Skład osobowy Zakładu Chemii Analitycznej

Prof. dr hab. n. chem. Alina Pyka - Pająk - kierownik Zakładu, p.1.57,  tel. 32 364 15 30 apyka@sum.edu.pl

Dr hab. n. farm. Małgorzata Dołowy - adiunkt, p.1.58,  tel. 32 364 16 92  mdolowy@sum.edu.pl

Dr n. chem. Katarzyna Bober-Majnusz - adiunkt, p.1.54,  tel. 32 364 15 34  bober@sum.edu.pl

Dr n. biol. Grażyna Janikowska - adiunkt, p.1.56  tel. 32 364 15 60  gjanikowska@sum.edu.pl

Dr n. farm. Wioletta Parys - adiunkt, p.1.54,  tel. 32 364 15 34  wparys@sum.edu.pl

Dr n. med. Ewa Kurzeja - adiunkt, p.1.56,  tel. 32 364 15 60  ekurzeja@sum.edu.pl

mgr inż. Daria Klimoszek
- starszy technik, p.1.56, tel. 32 364 15 60 daria.klimoszek@sum.edu.pl

mgr farm. Dawid Wardecki - doktorant d201072@365.sum.edu.pl

 

 

Na zdjęciu górny rząd od lewej: dr Grażyna Janikowska, dr Katarzyna Bober-Majnusz, prof. Alina Pyka - Pająk;

dolny rząd od lewej: dr hab. Małgorzata Dołowy, dr Ewa Kurzeja, mgr inż. Daria Klimoszek, dr Wioletta Parys.