Egzamin

Informacje dotyczące egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczna

w roku akademickim 2023/2024 zostaną zamieszczone w terminie późniejszym.

 

 

 

 

EGZAMIN

POPRAWKOWY (termin I i II)

Z PRZEDMIOTU CHEMIA ANALITYCZNA

kierunek: Analityka medyczna, I rok

 

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Chemia analityczna odbędzie się w sali nr 2.22 przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu w następującym terminie

 • 4 września 2023 o godz. 10.00 ( I termin poprawkowy)

 • 11 września 2023 o godz. 10.00 (II termin poprawkowy)

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w tym terminie jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru zawierający 50 pytań odbędzie się na tabletach z wykorzystaniem platformy egzaminacyjnej E-Tester SUM.

Całkowity czas egzaminu to 60 minut (bez limitu czasowego na pojedyncze pytanie i z możliwością powrotu do poprzedniego pytania).

Egzamin będzie obejmował zakres materiału prezentowany w ramach wykładów, a także seminarium tj. krótkie zadania obliczeniowe oraz ćwiczeń laboratoryjnych (zasady danych oznaczeń miareczkowych i wagowych).

Prosimy o wcześniejsze przybycie na egzamin tj. około 15 minut przed wyznaczoną godziną.

 

WAŻNE: Na egzaminie przydatny będzie kalkulator z funkcją obliczania logarytmów (log) i długopis (do obliczania zadań rachunkowych).

 

Warunkiem zdania egzaminu będzie osiągnięcie 70% poprawnych odpowiedzi.

Wyniki egzaminu dostępne będą w Wirtualnym Dziekanacie.

 

W przypadku pytań bardzo proszę o kontakt: mdolowy@sum.edu.pl, mdolowy@365.sum.edu.pl

 

dr hab. Małgorzata Dołowy

Zakład Chemii Analitycznej WNF SUM w Sosnowcu

 

EGZAMIN I termin

kierunek: Analityka Medyczna, I rok

Z PRZEDMIOTU CHEMIA ANALITYCZNA

(27 czerwca 2023)

 

Egzamin przedmiotowy odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 w sali nr 2.22 przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu z podziałem na 2 grupy, w następujących godzinach:

 

 • 8.30-9.30 (grupa 15L i 15M)

 • 9.45-10.45 (grupa 16L i 16M)

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w tym terminie jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru zawierający 50 pytań odbędzie się na tabletach z wykorzystaniem platformy egzaminacyjnej E-Tester SUM.

Całkowity czas egzaminu to 60 minut (bez limitu czasowego na pojedyncze pytanie i z możliwością powrotu do poprzedniego pytania).

Egzamin będzie obejmował zakres materiału prezentowany w ramach wykładów, a także seminarium tj. krótkie zadania obliczeniowe oraz ćwiczeń laboratoryjnych (zasady danych oznaczeń miareczkowych i wagowych).

Prosimy o wcześniejsze przybycie na egzamin tj. około 15-20 minut przed wyznaczoną godziną.

WAŻNE: Na egzaminie przydatny będzie kalkulator z funkcją obliczania logarytmów (log) i długopis (do obliczania zadań rachunkowych).

Warunkiem zdania egzaminu będzie osiągnięcie 70% poprawnych odpowiedzi.

Wyniki egzaminu dostępne będą w Wirtualnym Dziekanacie.

 

 

dr hab. Małgorzata Dołowy

Zakład Chemii Analitycznej WNF SUM w Sosnowcu

 

 

 

 

 

EGZAMIN POPRAWKOWY

Z PRZEDMIOTU CHEMIA ANALITYCZNA

(kierunek: analityka medyczna)

 

Egzamin odbędzie się w dniu:

 • 08 września 2022 (czwartek) godz. 10.00-11.00 w sali nr 2.22 WNF w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 4 - I termin poprawkowy

 • 13 września 2022 (wtorek) godz. 11.00-12.00 w sali nr 2.22 WNF w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 4 - II termin poprawkowy

Na egzamin należy zgłosić się około 20 minut wcześniej.

Egzamin będzie przeprowadzony na platformie e-Tester (https://etester.sum.edu.pl).  

Logowanie do platformy e-tester następuje poprzez login i hasło w domenie @365.sum.edu.pl.

Egzamin będzie w formie testu zawierającego 50 pytań zamkniętych (całkowity czas egzaminu to 60 minut bez limitu czasowego na pojedyncze pytanie i z możliwością powrotu do poprzedniego pytania).

Egzamin będzie obejmował zakres materiału prezentowany w ramach wykładów, a także seminarium tj. krótkie zadania obliczeniowe oraz ćwiczeń laboratoryjnych (zasady danych oznaczeń miareczkowych i wagowych).

Na egzaminie przydatny będzie kalkulator z funkcją obliczania logarytmów (log) oraz długopis.

Kartki na brudnopis będą dostępne na egzaminie.

Warunkiem zdania egzaminu poprawkowego jest udzielenie co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w teście.

Zgodnie z regulaminem zajęć przy ustalaniu oceny z egzaminu obowiązywać będzie następująca skala ocen:

 

 • 94% - 100% bardzo dobry (5)

 • 88% - 93% ponad dobry (4+)

 • 82% - 87% dobry (4)

 • 76% - 81% dość dobry (3+)

 • 70% - 75% dostateczny (3)

 • <70% niedostateczny (2).

 

Wyniki egzaminu dostępne będą w Wirtualnym Dziekanacie.

 

Egzaminator: dr hab. Małgorzata Dołowy

Zakład Chemii Analitycznej WNF SUM w Sosnowcu

 

 

 

 

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU CHEMIA ANALITYCZNA

(kierunek: analityka medyczna)

 

Egzamin w postaci testu jednokrotnego wyboru odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 (czwartek) w Auli WNF w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 4 z podziałem na dwie grupy wg harmonogramu jak poniżej:

- grupa nr 1: godz. 9.00-10.00

- grupa nr 2: godz. 10.30-11.30

 

Powyższe linki są aktywne i można sprawdzić numery indeksów studentów przypisanych do poszczególnych grup.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.

Na egzamin należy zgłosić się około 20 minut wcześniej.

Egzamin będzie przeprowadzony  na platformie e-Tester (https://etester.sum.edu.pl).  

Logowanie do platformy e-tester następuje poprzez login i hasło w domenie @365.sum.edu.pl.

 

Egzamin będzie w formie testu zawierającego 50 pytań zamkniętych (całkowity czas egzaminu to 60 minut bez limitu czasowego na pojedyncze pytanie i z możliwością powrotu do poprzedniego pytania).

Egzamin będzie obejmował zakres materiału prezentowany w ramach wykładów, a także seminarium tj. krótkie zadania obliczeniowe oraz ćwiczeń laboratoryjnych (zasady danych oznaczeń miareczkowych i wagowych).

Na egzaminie przydatny będzie kalkulator z funkcją obliczania logarytmów (log) oraz długopis.

Kartki na brudnopis będą dostępne na egzaminie.

Warunkiem zdania egzaminu przedmiotowego jest udzielenie co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w teście.

Zgodnie z regulaminem zajęć przy ustalaniu oceny z egzaminu obowiązywać będzie następująca skala ocen:

 

 • 94% - 100% bardzo dobry (5)

 • 88% - 93% ponad dobry (4+)

 • 82% - 87% dobry (4)

 • 76% - 81% dość dobry (3+)

 • 70% - 75% dostateczny (3)

 • <70% niedostateczny (2).

 

Wyniki egzaminu dostępne będą w Wirtualnym Dziekanacie.

 

Egzaminator: dr hab. Małgorzata Dołowy

Zakład Chemii Analitycznej WNF SUM w Sosnowcu

 

 

 

EGZAMIN

Z PRZEDMIOTU CHEMIA ANALITYCZNA 2021

 

Egzamin w postaci testu jednokrotnego wyboru odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 (czwartek) w godzinach 10.00-11.00 na platformie egzaminacyjnej E-Tester (https://etester.sum.edu.pl).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.

Egzamin w formie testu zawierającego 50 pytań (całkowity czas to 60 minut) z możliwością powrotu do poprzedniego pytania dostępny będzie pod nazwą Egzamin Chemia Analityczna 2021.

Hasło dostępu do egzaminu zostanie wcześniej przesłane przez egzaminatora do każdego uczestnika egzaminu na adres e-mail w domenie @365.sum.edu.pl

Egzamin będzie obejmował zakres materiału prezentowany w ramach wykładów, a także seminarium tj. krótkie zadania obliczeniowe oraz ćwiczeń laboratoryjnych (zasady oznaczeń).

Na egzaminie przydatny będzie kalkulator z funkcją obliczania logarytmów (log), długopis oraz kartka papieru do celów obliczeniowych (zadań rachunkowych).

Zgodnie z regulaminem zajęć przy ustalaniu oceny z egzaminu obowiązywać będzie następująca skala ocen:

-bardzo dobry (5,0): 93-100% poprawnych odpowiedzi

-ponad dobry (4,5): 85-92% poprawnych odpowiedzi

-dobry (4,0): 77-84% poprawnych odpowiedzi

-dość dobry (3,5): 69-76% poprawnych odpowiedzi

-dostateczny (3,0): 60-68% poprawnych odpowiedzi

-niedostateczny (2,0): < 60% poprawnych odpowiedzi.

 

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU 24 czerwca 2020 tutaj

 

Egzamin poprawkowy  z Chemii Analitycznej 

odbędzie się w następującym terminie:

 

 • 02 wrzesień 2019, godz. 9:00 (I termin poprawkowy, opisowy) pokój nr 1.58  przy ul. Jagiellońskiej 4, WFzOML w Sosnowcu

 • 06 wrzesień 2019, godz. 9:00 (II termin poprawkowy, ustny) pokój  nr 1.58  przy ul. Jagiellońskiej 4, WFzOML w Sosnowcu

 

 

Egzamin z Chemii analitycznej (I termin) odbędzie się w dniu 24 czerwca br. w Auli nr 1 (tj. dużej) przy ul. Jagiellońskiej 4 wg harmonogramu (tj. podziału na 3 grupy) podanego w załączeniu – plik PDF zgodnie z numerem indeksu. Bardzo proszę o sprawdzenie ww. danych. Na liście są osoby (ich numery indeksów), które uzyskały zaliczenie z przedmiotu do dnia 17.06.19r. Proszę o przyniesienie kalkulatorów i długopisów. Zalogowanie do testu następuje na podstawie loginu i hasła do poczty w domenie med.sum.edu.pl.

 

Informacje na temat egzaminu ukażą się w terminie późniejszym.

 

Kierownik przedmiotu

dr hab. Małgorzata Dołowy

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w w/w terminie jest wcześniejsze uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.

Na egzaminie niezbędny będzie długopis oraz kalkulator.