Artykuły

Wiadomości bieżące

Uwaga studenci!!!

Wszystkie ogłoszenia dotyczące zajęć dydaktycznych oraz spraw organizacyjnych, dotyczących kierunków Farmacja i Analityka Medyczna, znajdują się także w odpowiednich zakładkach "Farmacja" oraz "Analityka Medyczna" na stronie internetowej Zakładu Chemii Analitycznej.

 

 

 

 

Informacje dotyczące egzaminu poprawkowego z przedmiotu Chemia Analityczna I dla studentów I roku kierunku Farmacja znajdują się w zakładce "Farmacja".

 

Informacje dotyczące egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczna I dla studentów I roku kierunku Farmacja znajdują się w zakładce "Farmacja".

Informacje dotyczące egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczna dla studentów I roku kierunku Analityka Medyczna znajdują się w zakładce "Analityka Medyczna".

 

Zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Chemia Analityczna I dla studentów I roku kierunku Farmacja oraz Chemia Analityczna dla studentów I roku kierunku Analityka Medyczna odbywać się będą w II semestrze roku akademickiego 2022/2023. Wszelkie stosowne informacje i ogłoszenia ukażą się dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć.

Wszystkie ogłoszenia dotyczące zajęć dydaktycznych oraz spraw organizacyjnych, dotyczących kierunków Farmacja i Analityka Medyczna, znajdują się także w odpowiednich zakładkach "Farmacja" oraz "Analityka Medyczna" na stronie internetowej Zakładu Chemii Analitycznej.

 

UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU FARMACJA!!!! Wszystkie informacje dotyczące egzaminu poprawkowego z przedmiotu Chemia Analityczna I znajdują się w Zakładce "Farmacja"/Aktualności

 

UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA!!!! Wszystkie informacje dotyczące egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczna  znajdują się w Zakładce "Analityka Medyczna"/Egzamin

 

UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU FARMACJA!!!! Wszystkie informacje dotyczące egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczna I znajdują się w Zakładce "Farmacja"/Aktualności

 

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Chemia Analityczna I dla kierunku Farmacja rozpoczną się 21 lutego 2022 r. zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych.

 

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Chemia Analityczna dla kierunku Analityka Medyczna rozpoczną się odpowiednio:  wykłady od 21 lutego 2022 r., zajęcia seminaryjne od 24 lutego 2022 r., natomiast zajęcia laboratoryjne od 1 marca 2022 r. zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych.

 

 

 Informujemy studentów I roku kierunków Farmacja i Analityka Medyczna, że zajęcia z przedmiotów odpowiednio: Chemia Analityczna I (dla Farmacji) oraz Chemia Analityczna (dla Analityki Medycznej) w roku akademickim 2021/2022 będą się odbywać w semestrze letnim.

 

 

 

 

UWAGA studenci I roku kierunku Analityka Medyczna!!!

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Chemia Analityczna w formie zdalnej na platformie egzaminacyjnej E-Tester (https://etester.sum.edu.pl) przewidziany jest w godz. 10.00-11.00 w dniach: 01 września 2021 (I termin poprawkowy) oraz 06 września 2021 (II termin poprawkowy).

Osoby zainteresowane udziałem w egzaminie poprawkowym uprzejmie proszone są o pilny kontakt z egzaminatorem dr hab. Małgorzatą Dołowy mdolowy@sum.edu.pl, mdolowy@365.sum.edu.pl) w sprawie szczegółów egzaminu, w tym hasła dostępu do egzaminu przewidzianego w ww. terminach.

Zgodnie z regulaminem zajęć do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie z przedmiotu.

 

 

UWAGA studenci I roku kierunku Farmacja!!!

Dwa kolejne terminy egzaminu poprawkowego z przedmiotu Chemia Analityczna I przewidziane są na 1 września 2021 r (I termin) oraz 9 września 2021 r (II termin). Informacji dotyczących szczegółów egzaminu udziela Kierownik przedmiotu prof. Alina Pyka-Pająk (apyka@sum.edu.pl). Osoby zainteresowane proszone są o pilny kontakt!!!!

 

 

UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA!!!

Egzamin z przedmiotu Chemia Analityczna, w postaci testu jednokrotnego wyboru, odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 (czwartek) w godzinach 10.00-11.00 na platformie egzaminacyjnej E-Tester (https://etester.sum.edu.pl).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z przedmiotu.

Egzamin w formie testu zawierającego 50 pytań (całkowity czas to 60 minut) z możliwością powrotu do poprzedniego pytania dostępny będzie pod nazwą Egzamin Chemia Analityczna 2021.

Hasło dostępu do egzaminu zostanie wcześniej przesłane przez egzaminatora do każdego uczestnika egzaminu na adres e-mail w domenie @365.sum.edu.pl

Egzamin będzie obejmował zakres materiału prezentowany w ramach wykładów, a także seminarium tj. krótkie zadania obliczeniowe oraz ćwiczeń laboratoryjnych (zasady oznaczeń).

Na egzaminie przydatny będzie kalkulator z funkcją obliczania logarytmów (log), długopis oraz kartka papieru do celów obliczeniowych (zadań rachunkowych).

Zgodnie z regulaminem zajęć przy ustalaniu oceny z egzaminu obowiązywać będzie następująca skala ocen:

-bardzo dobry (5,0): 93-100% poprawnych odpowiedzi

-ponad dobry (4,5): 85-92% poprawnych odpowiedzi

-dobry (4,0): 77-84% poprawnych odpowiedzi

-dość dobry (3,5): 69-76% poprawnych odpowiedzi

-dostateczny (3,0): 60-68% poprawnych odpowiedzi

-niedostateczny (2,0): < 60% poprawnych odpowiedzi.

 

 

UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU FARMACJA!!!

Informuję, że pisemny testowy egzamin z przedmiotu „Chemia Analityczna I” odbędzie się w dniu 14 czerwca br. (poniedziałek) w godzinach 10:15 – 11:15 (na platformie e-Tester (https://etester.sum.edu.pl).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu 'Chemia analityczna I' jest uzyskanie zaliczenia zarówno z ćwiczeń seminaryjnych, jak i z ćwiczeń laboratoryjnych.

Egzamin dostępny będzie pod nazwą: „Chemia Analityczna I –14 czerwiec 2021”.

Test zawiera 50 pytań; czas 60 minut; można się wracać do poprzedniego pytania. Należy przygotować kartkę, długopis i kalkulator (wśród pytań będą również zadania rachunkowe).

Jednocześnie przypominam, że obowiązuje Państwa Regulamin zajęć, który opisuje kryteria i warunki zaliczenia przedmiotu „Chemia Analityczna I” w bieżącym roku akademickim. Zgodnie z Regulaminem stosuje się do egzaminu poniższą skalę ocen:

 

bardzo dobry (5,0): 94,1-100%  poprawnych odpowiedzi

 ponad dobry (4,5): 88,1-94,0%  poprawnych odpowiedzi

dobry (4,0): 82,1-88,0% poprawnych odpowiedzi

 dość dobry (3,5): 76,1-82,0% poprawnych odpowiedzi

dostateczny (3,0): 70,0-76,0% poprawnych odpowiedzi

niedostateczny (2,0): < 70% poprawnych odpowiedzi.

 

Do każdego z Państwa został wysłany e-mail (w domenie @365.sum.edu.pl) z powyższą treścią wraz z podanym hasłem dostępowym do egzaminu.

 

 

 

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU CHEMIA ANALITYCZNA I

dla studentów I roku kierunku farmacja

 Egzamin z przedmiotu Chemia Analityczna I planowany jest na 14 i 15 czerwca 2021. Egzamin odbędzie się w sali wykładowej na ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu.

 

 

UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU FARMACJA!!!

Informujemy, że wykłady z przedmiotu Chemia Analityczna I w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 rozpoczną się 22 lutego 2021, natomiast zajęcia laboratoryjne oraz seminaryjne z tego przedmiotu rozpoczną się odpowiednio 10 marca 2021 (laboratoria) oraz 16 marca 2021 (seminaria). Wszystkie zajęcia odbywać się będą według harmonogramu dostarczonego przez Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych.

 

UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA!!!

Informujemy, że wykłady z przedmiotu Chemia Analityczna w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 rozpoczną się 22 lutego 2021. Natomiast zajęcia seminaryjne oraz laboratoria z tego przedmiotu rozpoczną się 2 marca 2021 według harmonogramu dostarczonego przez Dziekanat Wydziału Nauk Farmaceutycznych.

 

 

 

INFORMUJEMY, ŻE OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW I ROKU FARMACJI ORAZ I ROKU ANALITYKI MEDYCZNEJ, W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021 UKAŻĄ SIĘ W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.

 

 

UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA!!!

Ważne ogłoszenie dotyczące egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczna znajdują się w zakładce Analityka Medyczna/Egzamin.

UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU FARMACJA!!!!

Ważne ogłoszenia dotyczące egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczne znajdują się w zakładce Farmacja/Aktualności.

 

 

 

UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA!!!

Informujemy iż od bieżącego tygodnia na platformie e-learningowej będą się ukazywać sprawdziany z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu 'Chemia Analityczna'. Sprawdziany te są obowiązkowe. Sprawdzian z 'Alkacymetrii' będzie aktywny na platformie e-learningowej w terminie od 31 marca do 4 kwietnia 2020. Sprawdziany z kolejnych tematów będą się ukazywać sukcesywnie, a informacja o terminie ich aktywności będzie się ukazywać na stronie Zakładu Chemii Analitycznej.

 

UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU FARMACJA!!!

Informujemy iż od bieżącego tygodnia na platformie e-learningowej będą się ukazywać sprawdziany z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu 'Chemia Analityczna I'. Sprawdziany te są obowiązkowe. Sprawdziany z 'Alkacymetrii' i 'Redoksymetrii' będą aktywne na platformie e-learningowej w terminie od 31 marca do 4 kwietnia 2020. Sprawdziany z kolejnych tematów będą się ukazywać sukcesywnie, a informacja o terminie ich aktywności będzie się ukazywać na stronie Zakładu Chemii Analitycznej.

 

 

Uprzejmie informujemy, że wobec zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, konsultacje odbywają się wyłącznie drogą mailową

Prof. dr hab. Alina Pyka-Pająk    apyka@sum.edu.pl

Dr hab. Małgorzata Dołowy         mdolowy@sum.edu.pl

Dr Katarzyna Bober-Majnusz      bober@sum.edu.pl

Dr Wioletta Parys                         wparys@sum.edu.pl

Dr Ewa Kurzeja                            ekurzeja@sum.edu.pl

Dr Grażyna Janikowska               gjanikowska@sum.edu.pl 

Jednocześnie prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród studentów I roku kierunków Farmacja oraz Analityka Medyczna.

 

 

 

UWAGA STUDENCJI FARMACJI I ANALITYKI MEDYCZNEJ!!!!


w nawiązaniu do Zarządzenia nr 42/2020 JM Rektora z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, §2 pkt. 2, decyzją Pani Dziekan prof. dr hab. n. med. Krystyny Olczyk, na stronie elearningowej udostępniamy treści programu (zarówno zajęć wykładowych, jak i seminaryjnych).

 

UWAGA STUDENCI I ROKU kierunku FARMACJA!!!

Informujemy, że zajęcia laboratoryjne dla studentów kierunku Farmacja rozpoczną się 5 marca 2020 r wg harmonogramu, który jest w zakładce Farmacja/Zajęcia dydaktyczne.

Informujemy, że pierwszy wykład z przedmiotu Chemia Analityczna I odbędzie się 24 lutego w godzinach od 11.00 do 12.30. Pozostałe informacje dotyczące wykładów znajdują się w zakładce "Farmacja".

 

Informujemy, że wykłady z przedmiotów Chemia Analityczna I dla studentów kierunku Farmacja oraz Chemia Analityczna dla studentów kierunku Analityka Medyczna rozpoczną się w pierwszym tygodniu semestru letniego wg harmonogramów dostarczonych przez Dziekanat.  Szczegółowe informacje dotyczące zajęć seminaryjnych i laboratoryjnych znajdują się odpowiednio w zakładkach "Farmacja" oraz "Analityka Medyczna".

 

Uwaga studenci I roku kierunku Analityka Medyczna!!!! Listy studentów przystępujących do egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczna wraz z harmonogramem znajdują się w zakładce Analityka Medyczna/Egzamin.

 

 Uwaga studenci I roku kierunku Farmacja!!!! Listy studentów przystępujących do egzaminu wraz z harmonogramem znajdują się w zakładce Farmacja/Aktualności.

 

Uwaga studenci I roku kierunku Farmacja!!!! Informacje dotyczące egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczna I znajdują się w zakładce Farmacja/Aktualności.

 

 

Informujemy studentów kierunków Farmacja i Analityka Medyczna, że wykłady dla obu kierunków rozpoczną się od 25 lutego br. wg harmonogramów dostarczonych przez Dziekanat. Pozostałe zajęcia dydaktyczne rozpoczną się wg harmonogramów zamieszczonych na stronie Zakładu Chemii Analitycznej, odpowiednio w zakładkach Farmacja/Zajęcia dydaktyczne oraz Analityka Medyczna/Zajęcia dydaktyczne.

 

Informujemy, że wykłady z przedmiotu Chemia Analityczna I w semestrze I dla studentów I roku kierunku Farmacja rozpoczną się 3 października 2018 r. (środa) w auli budynku przy ul. Jedności 8.

 

Wszystkie ważne ogłoszenia dotyczące zajęć dydaktycznych prowadzonych w Zakładzie Chemii Analitycznej w roku akademickim 2018/2019 dla studentów I roku kierunków: Farmacja i Analityka Medyczna znajdują się odpowiednio w zakładkach "FARMACJA" oraz "ANALITYKA MEDYCZNA".