Wiadomości bieżące

Uwaga studenci!!!

UWAGA STUDENCI I ROKU KIRUNKU ANALITYKA MEDYCZNA!!!

Ważne ogłoszenie dotyczące egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczna znajdują się w zakładce Analityka Medyczna/Egzamin.

UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU FARMACJA!!!!

Ważne ogłoszenia dotyczące egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczne znajdują się w zakładce Farmacja/Aktualności.

 

 

 

UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU ANALITYKA MEDYCZNA!!!

Informujemy iż od bieżącego tygodnia na platformie e-learningowej będą się ukazywać sprawdziany z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu 'Chemia Analityczna'. Sprawdziany te są obowiązkowe. Sprawdzian z 'Alkacymetrii' będzie aktywny na platformie e-learningowej w terminie od 31 marca do 4 kwietnia 2020. Sprawdziany z kolejnych tematów będą się ukazywać sukcesywnie, a informacja o terminie ich aktywności będzie się ukazywać na stronie Zakładu Chemii Analitycznej.

 

UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU FARMACJA!!!

Informujemy iż od bieżącego tygodnia na platformie e-learningowej będą się ukazywać sprawdziany z ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu 'Chemia Analityczna I'. Sprawdziany te są obowiązkowe. Sprawdziany z 'Alkacymetrii' i 'Redoksymetrii' będą aktywne na platformie e-learningowej w terminie od 31 marca do 4 kwietnia 2020. Sprawdziany z kolejnych tematów będą się ukazywać sukcesywnie, a informacja o terminie ich aktywności będzie się ukazywać na stronie Zakładu Chemii Analitycznej.

 

 

Uprzejmie informujemy, że wobec zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, konsultacje odbywają się wyłącznie drogą mailową

Prof. dr hab. Alina Pyka-Pająk    apyka@sum.edu.pl

Dr hab. Małgorzata Dołowy         mdolowy@sum.edu.pl

Dr Katarzyna Bober-Majnusz      bober@sum.edu.pl

Dr Wioletta Parys                         wparys@sum.edu.pl

Dr Ewa Kurzeja                            ekurzeja@sum.edu.pl

Dr Grażyna Janikowska               grazynajanikowska@wp.pl 

Jednocześnie prosimy o rozpowszechnienie informacji wśród studentów I roku kierunków Farmacja oraz Analityka Medyczna.

 

 

 

UWAGA STUDENCJI FARMACJI I ANALITYKI MEDYCZNEJ!!!!


w nawiązaniu do Zarządzenia nr 42/2020 JM Rektora z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, §2 pkt. 2, decyzją Pani Dziekan prof. dr hab. n. med. Krystyny Olczyk, na stronie elearningowej udostępniamy treści programu (zarówno zajęć wykładowych, jak i seminaryjnych).

 

UWAGA STUDENCI I ROKU kierunku FARMACJA!!!

Informujemy, że zajęcia laboratoryjne dla studentów kierunku Farmacja rozpoczną się 5 marca 2020 r wg harmonogramu, który jest w zakładce Farmacja/Zajęcia dydaktyczne.

Informujemy, że pierwszy wykład z przedmiotu Chemia Analityczna I odbędzie się 24 lutego w godzinach od 11.00 do 12.30. Pozostałe informacje dotyczące wykładów znajdują się w zakładce "Farmacja".

 

Informujemy, że wykłady z przedmiotów Chemia Analityczna I dla studentów kierunku Farmacja oraz Chemia Analityczna dla studentów kierunku Analityka Medyczna rozpoczną się w pierwszym tygodniu semestru letniego wg harmonogramów dostarczonych przez Dziekanat.  Szczegółowe informacje dotyczące zajęć seminaryjnych i laboratoryjnych znajdują się odpowiednio w zakładkach "Farmacja" oraz "Analityka Medyczna".

 

Uwaga studenci I roku kierunku Analityka Medyczna!!!! Listy studentów przystępujących do egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczna wraz z harmonogramem znajdują się w zakładce Analityka Medyczna/Egzamin.

 

 Uwaga studenci I roku kierunku Farmacja!!!! Listy studentów przystępujących do egzaminu wraz z harmonogramem znajdują się w zakładce Farmacja/Aktualności.

 

Uwaga studenci I roku kierunku Farmacja!!!! Informacje dotyczące egzaminu z przedmiotu Chemia Analityczna I znajdują się w zakładce Farmacja/Aktualności.

 

 

Informujemy studentów kierunków Farmacja i Analityka Medyczna, że wykłady dla obu kierunków rozpoczną się od 25 lutego br. wg harmonogramów dostarczonych przez Dziekanat. Pozostałe zajęcia dydaktyczne rozpoczną się wg harmonogramów zamieszczonych na stronie Zakładu Chemii Analitycznej, odpowiednio w zakładkach Farmacja/Zajęcia dydaktyczne oraz Analityka Medyczna/Zajęcia dydaktyczne.

 

Informujemy, że wykłady z przedmiotu Chemia Analityczna I w semestrze I dla studentów I roku kierunku Farmacja rozpoczną się 3 października 2018 r. (środa) w auli budynku przy ul. Jedności 8.

 

Wszystkie ważne ogłoszenia dotyczące zajęć dydaktycznych prowadzonych w Zakładzie Chemii Analitycznej w roku akademickim 2018/2019 dla studentów I roku kierunków: Farmacja i Analityka Medyczna znajdują się odpowiednio w zakładkach "FARMACJA" oraz "ANALITYKA MEDYCZNA".