Publikacje

Ważniejsze publikacje pracowników Zakładu

 • A.Pyka, J.Śliwiok, Chromatographic Separation of Tocopherols, J. Chromatogr. A 935 (2001) 71-77.  (IF=2,793;  MNiI=24)  (publikacja napisana na zaproszenie redakcji)
 • A.Pyka, D. Gurak, K.Bober: A. Niestrój, Application of New Visualizing Agents for Selected Essential Oil Components in TLC, Chem. Anal. (Warsaw),  47 (2002) 691-699 (IF=0,539;  MNiI=10)
 • A.Pyka, K.Bober: Prediction of the RM Values of Selected Methyl Esters of Higher Fatty Acids in RPTLC”,  J. Planar Chromatogr. 15 (2002) 59-66.      (IF=1,047, MNiI=10)
 • A.Pyka, K. Bober: Investigation of Homologous Series of Fatty Acids by TLC. Part I. Comparison of Separations of Fatty Acids on RP-18 Plates With and Without Concentrating Zone, J. Planar Chromatogr, 15 (2002) 332-340   (IF=1,047, MNiI=10)T. Djaković-Sekulić, N.Perisić-Janjić, A.Pyka, Correlation of Retention of Anilides and Some Molecular Descriptors. Application of Topological Indexes for Prediction of logk Values, Chromatographia 58 (2003) 47-51. (IF=1,145;  MNiI=15)
 • A.Pyka, Lipophilic Vitamins, Handbook of Thin-Layer Chromatography: Third Edition, Revised and Expanded, J. Sherma, B. Fried (eds.), Marcel Dekker, Inc. New York (2003) 671-696   (MNiI=12) (rozdział napisany na zaproszenie wydawnictwa)
 • A.Pyka, M. Dołowy, Separation of Selected Bile Acids by TLC. IV. Comparison of Separation of Studied Bile Acids by the Use of Cluster Analysis, J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 27 (19) (2004) 2987-2995 (IF=0,836; MNiI=15)
 • A.Pyka, M.Miszczyk, Chromatographic Evaluation of the Lipophilic Properties of Selected Pesticides, Chromatographia 61 (1/2) (2005) 37-42. (IF=0,959;  MNiI=15)
 • M.Stefaniak, A. Niestrój, J. Klupsch, J. Sliwiok, A. Pyka, Use of RP-TLC to Determine the logP Values of Isomers of Organic Compounds, Chromatographia 62 (1/2) (2005) 87-89. (IF=0,959;  MNiI=15)
 • A.Pyka, M. Dołowy, D. Gurak, Separation of Selected Bile Acids by TLC. VIII. Separation on Silica Gel 60F254 Glass Plates Impregnated with Cu(II), Ni(II), Fe(II) and Mn(II) Cations., J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 28 (2005) 2273-2284 (IF=0,814;  MNiI=15)M.Miszczyk, A.Pyka, Comparison of Normal and Reversed Phase TLC  for Separation of Selected Pesticides, J. Planar Chromatogr. 19 (2006) 15-20 (IF=1,153; MNiI=10)
 • A.Pyka, K. Bober, Selected Traditional Structural Descriptors and RM Values for Estimation and Prediction of Lipophilicity of Homologous Series of Saturated Fatty Acids, J. Am. Oil Chem. Soc. 83 (2006) 747-752 (IF=0,910; MNiI=20)
 • A.Pyka, M. Babuśka, M. Zachariasz, A Comparison of Theoretical Methods of Calculation of Partition Coefficients for Selected Drugs, Acta Pol. Pharm - Drug Res. 63(3) (2006) 159-167 (MNiI=6)
 •           K. Bober, M. Garus: RP-HPTLC application in the investigation of solubility in water of long-chain fatty acids, J.Liq.Chromatogr. Relat.Technol. 29 (2006) 2787-2794   (IF=0.825; MNiI=15.000)
 •            A.Pyka, K. Bober, A. Stolarczyk, Densitometric determination of arbutin in cowberry leaves (Vaccinium vitis idaeae), Acta Polon. Pharm. – Drug Res. 64 (5) (2007) 395-400 (MNiI=6)
 •           A.Pyka, M. Babuśka, A.Dziadek, D. Gurak, Comparison of Spectrodensitograms of the Selected Drugs on Different Chromatographic Sorbents, J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 30 (2007) 1385-1400 (IF=0,997, MNiI=15)
 • M. Dołowy, Separation of Selected Bile Acids by TLC. IX. Separation on Silica Gel 60 and on Silica Gel 60F254 Aluminum Plates Impregnated with Cu(II), Ni(II), Fe(II) and Mn(II) Cations, J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 30 (2007) 405-418 (IF=0,997, MNiI=15)
 • M. Dołowy, Rozdział mieszaniny wybranych kwasów żółciowych techniką TLC na płytkach aluminiowych pokrytych mieszaniną żelu krzemionkowego 60 i ziemi okrzemkowej F254 impregnowanych kationami Cu[II], Ni[II], Fe[II] oraz Mn[II].
  Farm. Przegl. Nauk. 5 (2008) 34-37  (MNiI=4).
 • M. Dołowy,  Badanie tożsamości kwasu ursodeoksycholowego w wybranych preparatach farmaceutycznych techniką NP-TLC. Farm.Pol. 64 (2008) 753-758  (MNiI=4).
 • M. Dołowy, Application of Selected Topological Indices to Predict of Retention Parameters of Selected Bile Acids Separated on Modified TLC Plates.  Acta Pol. Pharm. - Drug Res. 65 (2008) 51-57  (MNiI=6).
 • K. Bober: RM values application for calculation and prediction of selected physicochemical properties of homologous series of saturated fatty acids, J.Liq.Chromatogr.Relat.Technol. 31(4) (2008) 567-577.     (IF=0.977; MNiI=15.000)
 • K. Bober: Determination of selected quinolones and fluoroquinolones by use of TLC, Anal. Lett. 41 (2008) 1907-1911.     (IF=1.362; MNiI=15.000)
 • K. Bober: Densitometry application to evaluation the visualizing agents for dehydroepiandrosterone, J.Liq.Chromatogr.Relat. Technol. 31(9) (2008) 2673-2685. (IF=0.977; MNiI=15.000)
 • A. Pyka, W. Klimczok, Influence of Impregnation of a Mixture of Silica Gel and Kieselguhr with Copper (II) Sulphate (VI) on Profile Change of the Spectrodensitograms and the RF Values of Nicotinic Acid and its Derivatives. J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 31 (2008) 526-542     (IF=1,026, MNiI=15)
 • A. Pyka, W. Klimczok, D. Gurak, Evaluation of Visualizing Reagents for Estradiol on Thin Layer by Densitometric Method.  J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 31 (2008) 555-566     (IF=1,026, MNiI=15)
 • A.Pyka, TLC of Selected Bile Acids: Detection and Separation.  J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 31 (2008) 1373-1385     (IF=1,026, MNiI=15)
 • A. Pyka, W. Klimczok, Analytical and Densitometric Evaluation of Visualizing Reagents of Selected Aliphatic Compounds on Thin Layer.  J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 31 (2008) 1492-1510 (IF=1,026, MNiI=15)
 • A.Pyka, Application of Electrotopological States in QSRR and QSAR Analysis of Isomeric Methylphenols Separated by RP-TLC, J. Planar Chromatogr. 21 (2008)  205-208 (IF=0,982, MNiI=15) 
 • A. Pyka, The Application of Densitometry to Evaluate the Visualizing Effects of Salicylanilide using Brilliant Green,  J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 31 (2008) 1943-1958 (IF=1,026, MNiI=15)
 • A. Pyka, Analytical Evaluation of Visualizing Reagents Used to Detect Tocopherol and Tocopherol Acetate on Thin Layer,  J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 32 (2009) 312-330 (IF=1,026, MNiI=15)
 • A. Pyka, Analytical Evaluation of Visualizing Reagents used to Detect Ibuprofen on Thin Layer,  J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 32 (2009) 578-588 (IF=1,026, MNiI=15)
 • A. Pyka, Lipophilicity Investigations of Ibuprofen,  J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 32 (2009) 723-731 (IF=1,026, MNiI=15)
 • A. Pyka, Spectrodensitometry Application to Analytical Identification of Estradiol, Hydrocortisone, testosterone and Cholesterol on Diol Plates,  J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 32 (2009) 1084-1095 (IF=1,026, MNiI=15)
 • A. Pyka, W. Klimczok, Use of Thin Layer Chromatography to Evaluate the Stability of Methyl Nicotinate,  J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 32 (2009) 1299-1316 (IF=1,026, MNiI=15)
 • A.Pyka, D. Gurak, Use of RP-TLC and Densitometry to Analytical Characteristic of Vitamin K1,  J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 32 (2009) 2097-2104 (IF=1,026, MNiI=15)
 • A.Pyka, Use of Structural Descriptors to QSRR Analysis of Selected Bile Acids Separated by NP-TLC,  J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 32 (2009) 2739-2746 (IF=1,026, MNiI=15)
 • A.Pyka, Use of Selected Topological Indexes for Evaluation of Lipophilicity of Steroid Compounds Investigated by RP-HPTLC, J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 32 (2009) 3056-3065 (IF=1,026, MNiI=15)
 • M. Dołowy, B. Bat, A. Niestrój. Application of NP-TLC with Densitometric Detection for Separation and Quantitative Determination of Unconjugated Bile Acids Presented in Human Bile. J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 32 (2009) 144-153 (IF=1,026, MNiI=15)
 • M. Dołowy, Comparative study of the lipophilicity of selected tauro - conjugates bile acids determined with use of RPTLC and RPHPTLC methods. J. Liq. Chromatogr. & Relat. Technol. 32 (2009) 2281-2292 (IF=1,026, MNiI=15)
 • M. Dołowy, Wyznaczanie lipofilowości acidum dehydrocholicum różnymi metodami. Farm. Pol. 65 (2009) 689-693 (MNiI=4).
 • M. Dołowy, Chromatograficzny rozdział i identyfikacja taurynowych połączeń wybranych kwasów żółciowych w ich mieszaninie. Farm. Przegl. Nauk. 6 (2009) 21-25 (MNiI=4).  
 • K. Bober: The visualizing agents for selected quinolones and fluoroquinolones. J.Liq. Chromatogr. Relat. Technol. 32(20) (2009), 3049-3055 (IF=1.026; MNiI=15.000)
 • A.Pyka, D. Rusek, P. Bocheńska, D. Gurak: Use of RP-TLC and Theoretical Computational Methods to Compare the Lipophilicity of Salicylic Acid and its Derivatives, J. Liq. Chromatogr. & Rel. Technol. 33 (2010) 177-188 (IF=1,026, MNiI=15)
 • M. Dołowy, A. Niestrój. Densitometric determination of ursodeoxycholic acid in pharmaceutical formulations in form of tablets and capsules. J. Liq. Chromatogr. & Relat. Technol. 33 (2010) 109-117 (IF=1,026, MNiI=15)